Part Time Çalışma Saatleri, Asgari Ücret ve İşçi Hakları 2021

part time çalışma saatleri

Bu sayfamızda part time çalışma saatleri, 2021 asgari ücreti ve bu modelde çalışan işçilerin hakları konusunda bilgiler aktaracağız. Part time çalışma, haftanın sınırlı günlerinde ve belirli saatlerde uygulanan bir çalışma şeklidir. Bu tür çalışma şekli 2000’li yıllardan sonra ortaya çıkmaya başlamış ve hizmet sektöründe uygulanan bir çalışma biçimi olmuştur. Part time çalışma şeklinde, haftalık çalışma süresi ise 30 saattir.

Part Time Çalışanların Çalışma Süresi Nasıl Hesaplanır?

Part time çalışmalarda kıdem hesabından sayılacak olan günler kişinin bir ayda kaç gün çalıştığına göre hesaplanır. Bu hesaplamayı ise ayrıntılı olarak şu şekilde açıklayabiliriz:

 • Çalışanın bir ay sonunda kaç saat çalıştığı hesaplanır.
 • Bulunan saat de günlük standart çalışma zamanına yani 7,5 saate bölünür
 • 7,5 saatin altında olan küsuratlı değer de 1 güne tamamlanır ve elde edilen sonuç ise çalışanın çalışmış olduğu gün sayısı olarak tespit edilir.
 • Gün sayısı belirlendikten sonra da sigorta primi üzerinden bir hesap yapılarak prim de ona göre yatırılır.

Part  Time Asgari Ücret 2021

Çalışan işçi bir saat için kendisine ödenecek net tutarı bulmak için şu hesabı yapmalıdır:

 • Sözleşme ile belirlenen aylık net maaş 30’a bölünür.
 • Bulunan tutar her bir gün yani 7,5 saatlik çalışma karşılığı ödenecek tutardır.
 • Bu sonucu da 7,5’a bölerek saatlik net maaşı bulunmuş olur.

Eğer 2021 yılı asgari ücret üzerinden gidecek olursak, part time modelinde çalışan bir kişi 1883 TL maaş almaktadır. Bu ücret çalışma süresine göre farklılıklar gösterebilir.

Part Time Çalışanlarda Sigorta Zorunlu Mu?

Part time çalışanların sigortalarının yaptırılması zorunludur. Bu tür bir çalışma şekliyle çalışanlar, SGK’ya 7-puantaj ya da 6-kısmi istihdam koduyla bildirilir. Ayda 20 günden daha az çalışanların, genel sağlık sigortası primlerini 30 gün olarak tamamlaması zorunludur. Fakat, anne babası ya da eşi üzerinden bakmakta zorunlu tutulan kişilerin eksik olan günlerin genel sağlık sigortası primini 30 gün olarak tamamlama gibi bir zorunluluğu bulunmuyor.

Part Time Çalışanların Aylık SGK Bildirgesi Nasıl Yapılır?

Part time çalışanlarla alakalı bir diğer önemli bulunan detay ise işverenin SGK’ya bildirmekte zorunlu olduğu eksik gün bildirimidir. Part time çalışanların bir ay içerisinde çalışmadığı veya ücretsiz izin yaptığı günlerin bildirilmesi zorunludur. Buna göre işverenin, her ayın 23’üne kadar SGK’dan yapılan bildirgede çalışanlarının niçin eksik çalıştığını belirtmesi gerekir. Hizmet belgeleri ve aylık prim ile bir ay içerisinde eksik ücret alan part time çalışan için işveren şu evrakları sağlamalıdır:

 • Sağlık kuruluşu veya iş yeri hekiminden alınmış olan sağlık raporu,
 • Ücretsiz izin belgesi,
 • Part time çalışan kişinin iş sözleşmesi,
 • Gözaltında veya tutuklu olduğunu açıklayan belge,
 • Doğal afet, lokavt, grev veya farklı nedenlerden dolayı işin durduğunu gösteren belge veya resmi yazı,
 • Çalışanın imzasının yer aldığı puantaj veya haftalık çalışma programı kaydı gibi evraklar iş verenin sağlaması gereken evraklardır.

Çalışanın eksik gün çalıştığına ilişkin bilgi formu da SGK’ya verilmeli veya posta yoluyla gönderilmelidir. Part time çalışanların iş sözleşmelerinin SGK’ya her ay gönderilmesi zorunlu değildir. Bu belgelerin SGK’ya bir defa ibraz edilmesi yeterlidir.

Part Time Çalışanlarda Yıllık İzin Hakkı Var MI?

Part time çalışanların da diğer çalışanlarda olduğu gibi yıllık ücretli olan izin hakları mevcuttur. Fakat, bunların yıllık izinleri de çalıştıkları süre baz alınarak hesaplanır. Part time sözleşmesi olan bir kişi ayda yaklaşık olarak 10 gün çalışmışsa eğer bir yıllık süre içinde yıllık ücretli izin hakkı elde eder. Ayda yaklaşık 10 gün çalışmış bir part time çalışanın yıllık izini 5 gündür. Part time çalışanlar hak ettikleri bu izinleri, kısmi süreli olan iş günlerinde çalışmamak koşuluyla kullanırlar.

Part Time Çalışan Kıdem Tazminatı Alır Mı?

Part time çalışanlar, kıdem ve ihbar tazminatı bakımından da diğer çalışanlar ile aynı haklara sahiptir. Bir yıl çalışmak kaydıyla, part time iş sözleşmesinin işveren aracılığıyla haklı bir sebebe dayanmadan feshedilmesi halinde kıdem tazminatı ödenir. Tazminat tutarı ise bir ay içinde part time çalışana ödenen ücret baz alınarak hesaplanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu